Leefbaar loon: Het Fair Share project

Continental Clothing Company heeft in samenwerking met het Fair Fashion Network en BSD Consulting een project geïmplementeerd met als doel het opbrengen van een leefbaar loon voor de textielmedewerkers van de fabriek in India. De eerste fase van loonsverhoging is ingegaan op 1 januari 2016 en heeft betrekking op alle medewerkers van de fabriek. Het project heeft de naam Fair Share gekregen en begon met primair onderzoek naar de salarissen en leefomstandigheden in de specifieke regio waarin de fabriek gevestigd is. Vervolgens werd er een standaard bepaald voor het minimale inkomen dat noodzakelijk is om fatsoenlijk te kunnen leven voor een gemiddeld gezin in de betreffende regio. Het verschil tussen dit leefbaar inkomen en het inkomen dat tot nu toe werd betaald is omgezet in een aanvullend bedrag dat betaald moet worden voor elk kledingstuk dat in de fabriek geproduceerd wordt. Deze toeslag op de kostprijs van elk kledingstuk wordt apart gedocumenteerd als een losse post en wordt rechtstreeks toegevoegd aan het maandsalaris van de werknemers.

Wat is een leefbaar loon?

In de meeste landen bepalen overheden een minimumloon, maar over het algemeen is dit salaris zo laag dat arbeiders en hun families hier niet fatsoenlijk van kunnen leven. Veel organisaties stellen daarom salarisstandaarden op die enorm variëren in benadering waardoor de hoogte hiervan ook uiteenloopt. Eén van de meest gehoorde bezwaren is dat de bestaande standaarden geen rekening houden met specifieke lokale omstandigheden waardoor ze te algemeen zijn om goed toegepast te kunnen worden op een heel land. Zeker in grote industriële landen als China en India. In deze landen lopen de kosten van het levensonderhoud sterk uiteen per regio.

Het Fair Share programma heeft de volgende definitie van het Asia Floor Wage Campaign toegepast:

Een leefbaar loon moet verdiend kunnen worden in een normale werkweek (niet meer dan 48 uur) en moet een arbeider in staat stellen om voedsel voor zichzelf en zijn familie te kopen, om de huur te betalen, om gezondheidszorg te betalen, en om kleding, vervoer en onderwijs toegankelijk te maken. Tevens moet deze arbeider in staat zijn om een klein bedrag te kunnen sparen voor onverwachte en onvoorziene omstandigheden.

De Fair Share leefbaar loon standaard

Bij gebrek aan een bestaande rekenmethode die een betrouwbaar beeld geeft van de leef- en werkomstandigheden in de regio Tirapur in India (hier is de fabriek gevestigd) is Continental Clothing begonnen met het definiëren van de “leefbaar loon standaard” specifiek in relatie tot de arbeiders van de fabriek waarin geproduceerd wordt. Uitgaande van de hierboven vermelde definitie van het leefbaar loon en de primaire onderzoeksresultaten, zijn er een aantal bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van een lokale non gouvernementele organisatie, het management van, en de arbeiders in de fabriek.

Op basis hiervan zijn accurate berekeningen gemaakt van alle elementen van het leefbaar loon. Het resultaat was een maandelijks benodigd netto minimumbedrag van 12,116 Indiase Rupies (INR). Dit is bepaald in december 2015. Dit staat gelijk aan een standaardbedrag van 466 INR netto per ploegendienst. Vervolgens is dit bedrag gebruteerd met een percentage van 13,75 % voor verplichte inhoudingen op het salaris. Derhalve is de leefbaar loon standaard voor de regio Tirapur in december 2015 vastgesteld op een bedrag van 14,048 INR per maand (€ 191,- of £ 141). Deze standaard zal jaarlijks moeten worden gecontroleerd om de veranderende kosten van levensonderhoud bij te houden.

De werkelijke salarissen in de fabriek

Het laagstbetaalde salaris in de fabriek voor een ploegendienst van 8 uur was 307 INR na aftrek van de inhoudingen. Dit was inclusief gegarandeerde bonussen maar exclusief eventueel overwerk. Op het moment van ons onderzoek waren er 14 arbeiders met dit minimale salaris. De hoogst betaalde salarissen waren 574 INR voor snijders (cutters) en 523 INR voor kleermakers. Het gemiddeld betaalde netto salaris was 393 INR. Om het minimale salaris van 466 INR te behalen moeten de laagste salarissen dus met 159 INR worden verhoogd. Uiteraard zal dit jaarlijks moeten worden herzien en geëvalueerd.

De extra kosten per kledingstuk

Met een collectie die slechts uit twee basisproducten bestaat, T-shirts en hoodies, was het relatief eenvoudig om een berekening te maken van de arbeidskosten als deel van de totale kosten van het kledingstuk. Omdat de producten van het Fair Share project in het eerste jaar slechts 5 tot 10% zullen uitmaken van de totale jaarlijkse productie van de fabriek, en om er toch voor te zorgen dat de arbeiders vanaf de introductie van het plan een enigszins merkbare verhoging zouden ervaren, is er besloten dat het arbeidsdeel in het productieproces verhoogd zal worden met 100%, met andere woorden verdubbeld. De extra kosten zullen omschreven worden als de Fair Share toeslag. Het zal apart worden opgenomen in een fonds om transparantie en verantwoording te garanderen en het zal apart worden vermeld op alle loonstrookjes en facturen. Het project is in werking getreden op 1 januari 2016. De Fair Share leefbaar loon toeslag is voor 2016 vastgesteld op 10 INR (14 eurocent of 10 pence) voor een T-shirt en 54 INR (73 eurocent of 54 pence) voor een hooded sweater.

Hoe wordt de Fair Share toeslag betaald aan de arbeiders?

Hoewel het Fair Share programma in het eerste jaar slechts 5 tot 10% zal uitmaken van de totale productie van de fabriek, is er besloten om alle arbeiders in de fabriek te laten meeprofiteren, en niet alleen die arbeiders die daadwerkelijk betrokken zijn bij de productie van ons project. Bovendien zal de toeslag een permanent onderdeel worden van het maandsalaris van de arbeiders en niet worden behandeld als een eenmalige bonus. De eerste initiële orders zullen niet genoeg opbrengsten genereren om het ten doel gestelde leefbare loon te bereiken. Mede daarom is besloten om de beschikbare fondsen gelijkmatig te verdelen over alle arbeiders in alle loonschalen, dus ook voor die arbeiders die al meer verdienen dan het gestelde leefbare loon. Dit voorstel was acceptabel voor alle partijen en wordt beschouwd als de meest rechtvaardige verdeling van de opbrengsten. In de praktijk betekent dit dat de arbeiders met het laagste loon er procentueel het meest op vooruit gaan.

Op basis van de verwachte opbrengsten in het eerste jaar, het aantal arbeiders, en om te waarborgen dat er iedere maand voldoende fondsen beschikbaar zullen zijn, is berekend dat het extra bedrag dat elke arbeider zal ontvangen 25 Rupies per werkdienst zal zijn. Dit betekent een maandelijks extra inkomen voor elke arbeider van 650 INR. Continental Clothing garandeert dat dit extra inkomen niet zal verminderen of zal stoppen zolang Continental een handelsrelatie met de fabriek heeft, onafhankelijk van het volume van toekomstige orders.

Het project zal onafhankelijk worden geauditeerd door de Fair Wear Foundation, beginnende 3 maanden na de introductie. Continental neemt alle kosten op zich voor het initiëren van het project, het definiëren van de werkwijze en de standaard, het verrichten van het onderzoek, het implementeren, het rapporteren, de marketing en de onafhankelijke controle. De fabriek neemt de kosten van de administratie van het systeem en de verplichte additionele af te dragen werknemerscontributie op zich. Alle eventuele extra opbrengsten die het gevolg zijn van een eventuele verhoging van de productie zullen worden toegevoegd aan het fonds en worden gebruikt om de salarissen in de komende maanden verder te verhogen naar het ten doel gestelde leefbare loon voor alle arbeiders.

De toekomst van het Fair Share project

Het langtermijndoel van dit project is om het volledige leefbare loon te bereiken voor alle arbeiders door de volledige productiecapaciteit van de fabriek te gebruiken. Het bereiken van dit doel is afhankelijk van reactie van de markt en de bereidheid van retailers en consumenten om de toeslag voor het product te betalen. Continental Clothing zal zijn uiterste best doen om de producten zo goed mogelijk te introduceren door te investeren in marketing en communicatie. Ook zal Continental andere merken aanmoedigen om gebruik te maken van de productieketen en zo deel te gaan uitmaken van dit project. Een evaluatie en rapportage van het project zal worden uitgevoerd binnen 12 maanden na de introductie.

 

 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Duurzaam assortiment
   • Keuze uit een ruime collectie
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Persoonlijk advies
   • Onze experts helpen graag
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Digitale drukproef
   • Jouw ideeën komen tot leven
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Groene geschenken
   • Maak indruk met je geschenk